Ekologický a plně recyklovatelný balicí materiál

Jsme profesní organizací, která sdružuje společnosti vyrábějící vlnité lepenky, obaly a jiné produkty z vlnitých lepenek.

Svaz výrobců vlnitých lepenek
1
83,6 %

vlnitých obalů pochází z recyklovaného obsahu.

2
1 000 km2

roční množství vyrobené lepenky odpovídá dvojnásobného pokrytí plochy Prahy.

3
75 %

Obaly z vlnité lepenky chrání více než 75 % zboží EU.

Vlnitá lepenka, ekologický a trvale udržitelný obalový materiál

Prozkoumejte, co děláme

ČLENOVÉ

SVVL sdružuje společnosti vyrábějící vlnité lepenky, obaly a jiné produkty z toho materiálu. Produkce členů Svazu představuje zhruba 70 % výroby vlnité lepenky v České republice.

Informace a články

ODBORNÁ VEŘEJNOST

Svaz zastupuje společné zájmy členů v oblasti státních pravidel, včetně vzdělání, a informuje veřejnost o vlnité lepence jako ekologickém obalovém materiálu.

Více o svazu

Členské firmy svazu výrobců vlnitých lepenek

Výroba a zpracování vlnité lepenky

Výroba a zpracování vlnité lepenky

K výrobě vlnité lepenky se používá jako základní surovina takzvaný surový papír pro výrobu vlnité lepenky. Tento papír se skládá převážně z recyklovaného papíru s určitým podílem primárních vláken a škrobového lepidla. Papír se zahřívá a vlhčí vodní párou.

  • Papír na výrobu vlnité lepenky
  • Výrobní stroje a válce
  • Standardní druhy vlnitých lepenek
  • Další zpracování vlnité lepenky
  • Potisk vlnité lepenky
  • Lepení, šití, taping
  • Testování vlnité lepenky