O trhu vlnité lepenky

Vlnitá lepenka se využívá jako obalový materiál pro nejrůznější druhy výrobků. Přímými zákazníky vlnité lepenky jsou firmy vyrábějící potraviny, nápoje a jiné rychloobrátkové zboží.

Fakta a čísla o výrobě a spotřebě obalů z vlnité lepenky v České republice

V České republice je sedm producentů vlnité lepenky s devíti výrobními závody, které disponují zvlňovacími stroji. Kromě těchto přímých výrobců vlnité lepenky existuje řada dalších, které vlnitou lepenku zpracovávají.

Vzhledem k vysokým přepravním nákladům – ve vztahu k hodnotě transportovaného zboží (velké objemy, poměrně nízká hodnota materiálu) – není vlnitá lepenka dopravována na velké vzdálenosti. Optimální vzdáleností pro přepravu je do 300 km, a to platí jak pro dopravu tuzemskou, tak také pro import a export do a ze sousedních zemí.

Vyrobené roční množství vlnité lepenky představuje víc než 1 000 km2, což by stačilo ke dvojímu pokrytí celkové plochy Prahy.

  2016 2017 2018 2019 2020
Celkové dodávky (mil. m2) * 1 097 1 105 1 115 1 114 1 192
Tabule z vlnité lepenky (%) 33.0 33.5 38.7 38.1 35.5
Zpracovaná vlnitá lep. (%) 67.0 66.5 61.3 61.9 64.5
Průměrná gramáž (g/m2) 490 490 482 480 477
Export (%)     39  34  32 
Počet zaměstnanců ** 1 502 1 602 1 569 2 160 2 158
Recyklované materiály (%) ***  86.4  86.4  85.3  85.0  84.7 

Fakta a čísla o evropské výrobě a spotřebě obalů z vlnité lepenky

61

Každý rok je vyprodukováno kolem 61 mld. M2, což by stačilo k pokrytí plochy téměř celého Dánska.

40

Více než 40 % obalů z vlnité lepenky je využito k balení potravinářských produktů.

75

Vlnitá lepenka balí a chrání více než 75 % evropského zboží.

88

88 % obalů z vlnité lepenky je vyrobeno z recyklovaného materiálu

100

Vlnitá lepenka je ze 100 % recyklovatelná a biologicky odbouratelná.

400

V Evropě vlnitou lepenku vyrábí a zpracovává 400 společností.

700

Tyto společnosti zahrnují přibližně 700 výrobních závodů.

100

Společnosti zaměstnávají asi 100 000 pracovních sil.

Celosvětový nárůst je ročně mezi 3-4 % a koresponduje s růstem celkové ekonomiky.
Největší nárůst od roku 2010 byl v Asii.

Nárůst od roku 2010

Asie

+ 51.6%

Evropa

+ 14.6%

Oceánie

+ 23.5%

Severní Amerika

+ 10.2%

Střední/Jižní Amerika

+ 13.3%

Celosvětově

+ 31.0%

Odběratelé vlnité lepenky podle odvětví

    2019 2020
01 Zemědělská produkce  3.4% 0.8%
02 Maso a ryby 0.1% 0.6%
03 Mléčné produkty 12.7% 11.7%
04 Zpracované potraviny 11.7% 14.2%
05 Nápoje 7.7% 6.3%
06 Rychloobrátkové spotřební zboží 14.2% 17.2%
07 Trvanlivé zboží, produkty 13.5% 10.8%
08 IT komunikace a audio 6.4% 7.0%
09 Investiční zboží 6.3% 3.9%
10 Pomocný materiál 0.2% 1.9%
11 Logistika 0.4% 0.8%
12 Obaly e-commerce 7.3% 8.9%
13 Papírové produkty 6.8% 7.0%
14 Ostatní s výjimkou archů 9.2% 8.8%