Obalový sektor byl před Velikonocemi v rámci opatření České republiky ohledně Covid-19 uznán jako klíčové odvětví. Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) s podporou Hospodářské komory ČR o to požádal ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a krizový štáb ČR. Podobně požádala Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP) o uznání papírenského průmyslu na úroveň kritické infrastruktury. Více informací zde.

Čeští výrobci vlnité lepenky dodali v roce 2019 v množství 1,1 miliardy m2 prakticky stejný objem obalů a jiných výrobků z vlnité lepenky jako v předchozím roce. Negativní trend prvního půlroku se podařilo zvrátit v druhé polovině roku. Oslabující ekonomický růst v celé Evropě však ovlivnil i odbyt obalů. Více informací zde.

další novinky

Obalový průmysl byl zařazen mezi klíčová odvětví ČR

Obalový sektor byl před Velikonocemi v rámci opatření České republiky ohledně Covid-19 uznán jako klíčové odvětví. Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) s podporou Hospodářské komory ČR o to požádal ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a krizový štáb ČR. Podobně požádala Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP) o uznání papírenského průmyslu na úroveň kritické infrastruktury.

Nejen obaly z papíru a vlnitých nebo hladkých lepenek jsou v seznamu klíčových odvětví, ale také výroba obalů z plastu, skla, kovu nebo dřeva, které jsou stejně nutné pro potraviny nebo léky. Dále je klíčová výroba papíru, domácích potřeb a hygienických výrobků z papíru.

„Mimo jiné to znamená, že zahraniční servisní technici mohou, za určitých podmínek, od 14. dubna vstoupit do ČR bez karantény. Je to nutné v případě nezbytných oprav nebo servisu strojů u výrobců obalů. Byl to druhý z našich nejdůležitějších požadavků, abychom mohli zajistit neporušenou výrobu obalů,“ vysvětluje Walo Hinterberger, předseda Svaz výrobců vlnitých lepenek.

A dodává: „Dalším přáním SVVL k ministerstvu průmyslu (MPO) a krizovému štábu ČR byla možnost využití „green lanes“ na hranicích pro suroviny obalů (hlavně papíru a lepenky) a neporušený sběr a třídění starého papíru ve městech a obcích ČR.“ Výkupny a sběrné dvory byly znovu otevřeny v úterý 7. dubna. Větší zpoždění dodávek papíru u členů SVVL na hranicích už nejsou.

Odkaz: Seznam klíčových odvětví ČR

 

 

Spotřeba obalů z vlnité lepenky v roce 2019 stabilní

Praha, 31.3.2020 – Čeští výrobci vlnité lepenky dodali v roce 2019 v množství 1,1 miliardy m2 prakticky stejný objem obalů a jiných výrobků z vlnité lepenky jako v předchozím roce. Negativní trend prvního půlroku se podařilo zvrátit v druhé polovině roku. Oslabující ekonomický růst v celé Evropě však ovlivnil i odbyt obalů.

Jeden z aspektů rostoucí potřeby obalů z vlnité lepenky spočívá v elektronickém obchodování (e-commerce), které zahrnuje stále více oblastí. Naopak, automobilový průmysl zaznamenal pokles odbytu. Třetina vyrobené vlnité lepenky byla exportována, především do sousedních zemí.

Pozitivní je stoupající poptávka po ekologických obalech s nízkými dopady na životní prostředí. Z diskuze o omezení plastů profitují alternativní obalová řešení z vlnité lepenky. „Víc než 80 procent všech obalů z vlnité lepenky se vyrábí z recyklovaného papíru. Co se týká zbývajících 20 procent obalů, ty jsou vyráběny z celulózy, která pochází výhradně z obnovitelných zdrojů. Za strom, který poslouží k výrobě celulózy a papíru, je zasazen minimálně jeden nový strom", vysvětluje Walo Hinterberger, předseda SVVL.

V průběhu roku podstatně klesly ceny sběrového papíru a v nejnižších kvalitách se blížily nule. Nízké ceny sběrového papíru mají vliv na rozsah sběru a třídění a tím je ovlivňována nabídka sběrového papíru pro recyklaci. Je proto správné, že EKO-KOM obcím a odpadovým firmám provozujícím infrastrukturu v oblasti sběru a třídění, zvýšil podporu pro třídění sběrového papíru. Nízké ceny sběrového papíru souvisí s tím, že na jednu stranu je vlivem kůrovce na trhu příliš mnoho levného dřeva, což sráží ceny dřeva pro výrobu primárních vláken z celulózy a v důsledku toho i ceny sběrového papíru. „Hlavní příčinou převisu nabídky sběrového papíru je politika Číny, která jako velký odběratel sběrového papíru omezila import a soustředí se na zvýšení sběru ve vlastní zemi. Oproti 28 mil. tun sběrového papíru v roce 2017, importovala Čína v roce 2019 již jen 8 mil. tun. Silný přebytek sběrového papíru v Evropě, ale i v Americe, způsobil rapidní a radikální pokles cen“, říká předseda SVVL a dodává, že předpověď dalšího vývoje není s ohledem na aktuální situaci možná.

Obaly, nejen z lepenek, jsou kritickou součástí pro zajištění dodávek potravin, léčiv a hygienického zboží. Proto hraje průmysl výroby obalů v současné době koronavirové krize klíčovou roli.  Zatím pracují všichni členové SVVL na plný výkon. Aby tomu tak bylo i nadále, je nezbytně nutné, aby hranice zůstaly otevřené pro zahraniční dodávky surovin a také, aby sběr a třídění papíru pro recyklaci, který je základem pro výrobu nového papíru, pokračoval bez omezení.  Zahraniční pracovníci zajišťující servis výrobních zařízení by měli mít v případě poruch vstup do ČR povolen, aby nedošlo k přerušení výroby obalů.

O Svazu výrobců vlnitých lepenek: Svaz výrobců vlnitých lepenek je oborovým sdružením, jehož členy je 5 významných výrobců vlnité lepenky působících na území České republiky. Členové SVVL úzce spolupracují v oblasti propagace vlnité lepenky a podpoře pozitivního vnímání nejen materiálu, ale i celého oboru. Svaz a je členem mezinárodní organizace FEFCO.

V případě dotazů prosím kontaktujte:

Walo Hinterberger, předseda SVVL, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., m: +420 602 723 231

Tisková zpráva ke stažení

 

 

Jdeme do finále letošní putovní výstavy!

Poslední zastávkou putovní výstavy našich letošních finálových modelů je od soboty 9. listopadu až do 23. listopadu OC Olympia Brno. Výstavu „Vodních nádrží NADĚJE“ organizuje člen SVVL Smurfit Kappa Czech, s. r. o.

„Další a poslední zastávkou naší více než tříměsíční putovní výstavy zakončíme v moravské metropoli Brno, konkrétně v OC Olympia Brno, kde bude pro návštěvníky k dispozici až do soboty 23. listopadu,“ říká Walo Hinterberger, zástupce SVVL a dodává: „Cílem celostátní soutěže je ukázat, že vlnitá lepenka je ideální ekologický materiál, který má různorodé využití, ale hlavně  namotivovat studenty středních odborných škol, aby se přihlásili do naší soutěže. V příštím roce připravuje již 14. ročník a opět chystáme velmi zajímavé téma, doplněné o novinky v pravidlech.“

Šest nejlepších modelů vodních nádrží z vlnité lepenky, které se představují na putovní výstavě, postavili studenti ze středních škol z Jihlavy, Kladna, Lipníku nad Bečvou, Opavy, Ostravy a Vysokého Mýta. Stavby si od srpna do listopadu 2019 prohlédli tisíce návštěvníků vybraných obchodních center v několika městech České republiky. Putovní výstava úspěšně proběhla v Opavě, v Českých Budějovicích, Praze, Děčíně a nyní své putování zakončí v brněnském OC Olympia Brno. Výstava zde bude od soboty 9. listopadu až do soboty 23. listopadu 2019. Šestice modelů bude umístěna mezi obchodem Rock Point a restaurací Sushi Noodles.

Průmysl výroby obalů z vlnité lepenky hraje klíčovou roli v potravinovém dodavatelském řetězci

V Praze 19. března 2020 - Udržení výroby potravin, nápojů, farmaceutického a hygienického zboží a jeho doprava do maloobchodních prodejen je v těchto dnech jednou z priorit vlády. Průmysl výroby obalů z vlnité lepenky, který poskytuje obaly pro ochranu a přepravu zboží, hraje klíčovou roli. Český průmysl výroby obalů z vlnité lepenky vyrábí plynule a dosud bez větších problémů.
 
Členské firmy Svazu výrobců vlnitých lepenek (SVVL) pracují na plný výkon, aby pro výše uvedená nepostradatelná odvětví zajistily dodávky obalů. Všechny závody jsou plně funkční a doprava surovin není dosud výrazněji problematická.
 
SVVL a jeho členové sledují velmi bedlivě současnou situaci a přijali příslušná preventivní opatření k udržení výroby a ochraně jejich zaměstnanců. Ta zahrnují mimo jiné organizování home office pro kancelářské funkce, omezení/zákaz návštěv ve firmách, omezení/zákaz služebních cest pracovníků, zrušení externích schůzek a jejich nahrazení neosobní formou komunikace (telefon, videokonference), zvýšení hygieny na pracovištích, častější úklid a desinfekce, intenzívní interní komunikace v rámci prevence respiračních onemocnění, zákaz řidičům, dopravcům a dodavatelům být v přímém kontaktu s našimi zaměstnanci pokud to není nezbytně nutné, práce s rouškami a v minimálně stanoveném odstupu, omezení využívání jídelny.
 
Jedním z problémů, který ještě není všude vyřešen je to, že zaměstnanci nemohou posílat své děti do dětských školek. Vzhledem k tomu, že se v našem případě jedná o průmysl zajišťující funkčnost potravinářského řetězce, je řešení tohoto problému věnována vysoká priorita.
 
Průmysl výroby obalů z vlnité lepenky bude oporou v této krizové situaci. Nicméně, je také závislý na dovozu surovin. Odvětví proto naléhavě žádá vlády evropských zemí, aby ponechaly své hranice otevřené a nekomplikovaly průjezd kamionů, jelikož tato doprava je nezbytná pro výrobu obalů a tím také pro odvětví lékařské a potravinářské.
 
O Svaz výrobců vlnitých lepenek: Svaz výrobců vlnitých lepenek je oborovým sdružením, jehož členy je 5 významných výrobců vlnité lepenky působících na území České republiky. Členové SVVL úzce spolupracují v oblasti propagace vlnité lepenky a podpoře pozitivního vnímání nejen materiálu, ale i celého oboru. Svaz a je členem mezinárodní organizace FEFCO.
 
V případě dotazů prosím kontaktujte:
Walo Hinterberger, předseda SVVL, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., m: +420 602 723 231
 
 
 

Do Děčína míří výstava vodních nádrží z vlnité lepenky

Předposlední zastávkou naší putovní výstavy letošních finálových modelů vodních nádrží z vlnité lepenky je od pátku 25. října až do pátku 8. listopadu v OC Pivovar v Děčíně. Výstavu na téma „Vodní nádrž NADĚJE“ pořádá společnost DS Smith Packaging Czech Republic, s. r. o., která je jedním z pěti členů českého Svazu výrobců vlnitých lepenek.

Šest nejlepších modelů vodních nádrží z vlnité lepenky, které se představují na putovní výstavě, postavili studenti ze středních škol z Jihlavy, Kladna, Lipníku nad Bečvou, Opavy, Ostravy a Vysokého Mýta. Stavby si od srpna do listopadu 2019 prohlédnou návštěvníci vybraných obchodních center v několika městech České republiky. Putovní výstava úspěšně proběhla v Opavě, v Českých Budějovicích, Praze a nyní pokračuje do děčínského OC Pivovar. Výstava zde bude od pátku 25. října až do pátku 8. listopadu 2019. Šestice modelů bude umístěna v přízemí děčínského centra na dvou místech u vchodu a východu do OC.

 „Letos jsme se rozhodli poprvé uspořádat putovní výstavu nejlepších finálových modelů v rámci soutěže Stavby z vlnité lepenky. Studenti stavějí modely pouze z vlnité lepenky, která je oproti ostatním obalovým materiálům ekologičtější a více odpovídá cílů jako recyklace, trvalá udržitelnost a snižování CO2. Další výhodou lepenky je snadná práce s ní, lze snadno ohýbat, řezat a modelovat. Jedná se tedy o ideální materiál pro zajímavé a kreativní studentské modely,“ říká Walo Hinterberger zástupce SVVL a dodává: „Další a poslední zastávkou naší více než tříměsíční putovní výstavy zakončíme v moravské metropoli Brno, konkrétně v OC Olympia Brno, kde bude pro návštěvníky k dispozici na dva týdny od soboty 9. listopadu až do soboty 23. listopadu.“

 

© 2013 svvl.cz | Všechna práva vyhrazena