Studie Eureopean Packaging Preferences 2020, kterou provedla nezávislá výzkumná firma Toluna, zjistila, že spotřebitelé v Evropě preferují jako obalový materiál lepenku. Porazila ostatní obalové materiály na základě různých faktorů včetně... Pokračování zde

Přední straně časopisu National Geograpic z minulého června se dostává hodně pozornosti poutavým snímkem a mrazivou otázkou - “Planeta nebo plast?”. Špičku ledovce představuje plastový sáček, který reprezentuje přibližně 9 miliard kilogramů plastů, které... Pokračování zde

další novinky

Lepenka je nejpreferovanějším materiálem

Studie Eureopean Packaging Preferences 2020, kterou provedla nezávislá výzkumná firma Toluna, zjistila, že spotřebitelé v Evropě preferují jako obalový materiál lepenku. Porazila ostatní obalové materiály na základě různých faktorů včetně vynikající recyklovatelnosti, lehkosti a nižších nákladů. Z 15 zkoumaných vlastností vyšel v deseti z nich jako jasný vítěz papír/lepenka. Sklo zvítězilo ve čtyřech, zatímco kov byl vítězem v jednom. Téměř 63% spotřebitelů vybralo papír/lepenku jako nejlepší materiál pro životní prostředí. 57% lidí také hlasovalo pro papír/lepenku jakožto materiál, který se nejsnadněji recykluje. Plastové materiály jsou mezi spotřebiteli akceptovány nejméně. Konkurovat papíru/lepence se plastům podařilo pouze v kritériu praktičnosti. Téměř 70% účastníků výzkumu uvedlo, že jsou ochotní omezit spotřebu plastových obalů. 46% také uvedlo, že přednostně nakupují v těch obchodech, které nabízí zboží v jiných než plastových obalech. 55% respondentů vybralo skleněné obaly jako preferovanou volbu ve smyslu ochrany, opětovného použití, vzhledu a celkového pocitu. Kovové obaly byly vybrány jako nejodolnější.

Odkaz ZDE.

 

Zodpovědné nakládání s obaly z vlnité lepenky je dobré pro tuto planetu – tak tomu však není v případě plastových obalů

Přední straně časopisu National Geograpic z minulého června se dostává hodně pozornosti poutavým snímkem a mrazivou otázkou - “Planeta nebo plast?”. Špičku ledovce představuje plastový sáček, který reprezentuje přibližně 9 miliard kilogramů plastů, které každý rok končí v oceánech. Výtisk byl zaslán v nové papírové obálce místo obvyklého plastového obalu. Hlavní článek uvnitř časopisu informuje o tom, že 40 procent plastů je použito pouze jednou a že plastové obaly dnes tvoří největší podíl z celkového množství plastů.

Odkaz ZDE.

 

Celých 21 procent veškerých plastových obalů v současnosti spotřebovávaných v Německu, Rakousku a Švýcarsku by mohlo být nahrazeno obalovými řešeními z vlnitých lepenek

Praha, 10. 6. 2020 – Debata o odpadu z plastových obalů je stále v plném proudu. Pozornost médií k tomuto tématu přitahují obzvláště „Single Use Plastic directive“ (Směrnice o jednorázových plastech) Evropské unie a problematika znečištění moří a oceánů odpadky. Alternativní obalová řešení vyrobená ze surovin z obnovitelných zdrojů opakovaně a vytrvale poptávají nejen spotřebitelé a rozhodující političtí činitelé, ale i samotný obalový průmysl.

Německá společnost Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM), zabývající se výzkumem obalového trhu, vypracovala studii s cílem zjistit, jaké množství plastových obalů by aktuálně bylo možné nahradit obalovými řešeními z vlnitých lepenek. GVM za tímto účelem provedla podrobnou analýzu scénáře v zemích takzvaného regionu D-A-CH, jež zahrnuje Německo, Rakousko a Švýcarsko, a následně posoudila aplikovatelnost zjištění na celou Evropu.

Předmětem analyzovaného scénáře byly veškeré plastové obaly bez ohledu na jejich místo vzniku. Analýza výslovně zahrnovala rovněž přepravní obaly a průmyslové obaly velkých rozměrů.

Potenciální míra nahrazení plastových obalů lepenkovými obalovými řešeními byla zkoumána u hlavních a doplňkových obalů v 18 produktových kategoriích. Referenčním rokem byl rok 2018 a scénář uvažoval, že by proces nahrazování trval 3-5 let.

Analýza přinesla následující hlavní zjištění:

  • Celých 21 procent veškerých plastových obalů v současnosti spotřebovávaných v Německu, Rakousku a Švýcarsku by mohlo být nahrazeno obalovými řešeními z vlnitých lepenek, což by snížilo objem vyprodukovaných plastových obalů o 825 057 tun ročně.
  • V největší míře by bylo možné nahradit plastové obaly pro nábytek (82 %), nářadí/výrobky z kovu (78 %) a zboží z e-shopů (75 %).
  • Plastové obaly pro potraviny by mohly být nahrazeny ze 14 %, přičemž lepenkové obaly by mohly nahradit celkem 64 % veškerých plastových obalů na ovoce a zeleninu. Jedná se o osminu z celkového množství nahraditelných plastových obalů.
  • V největší míře by bylo možné nahradit pevné pěnové obaly (nahraditelné obaly z vlnité lepenky z 85 %), tkáňové obaly (84 %), pytle (80 %) a kyblíky (77 %).
  • Část obalových řešení z vlnitých lepenek potřebných pro nahrazení plastových obalů je již nyní na trhu k dispozici a by mohla být reálně vyvinuta během následujících 3 až 5 let.

Plné znění studie (v angličtině) je k dispozici zde.

 

Jak vypadá budoucnost obalu v době post-pandemické?

Odborník na průmysl Philip Weinman poskytuje bližší pohled na obalový průmysl a výrazné změny, které bude nutné učinit. Rok 2020 se rychle stává rokem, na který nikdo nezapomene. Šíření COVID-19 spustilo lavinu změn po celém světě – změn, které uvrhly svět do ekonomické krize. Téměř všechna průmyslová odvětví byla těžce zasažena, některé z nejmocnějších zemí světa směřují k recesi.

Odkaz ZDE.

 

Obalový průmysl byl zařazen mezi klíčová odvětví ČR

Obalový sektor byl před Velikonocemi v rámci opatření České republiky ohledně Covid-19 uznán jako klíčové odvětví. Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) s podporou Hospodářské komory ČR o to požádal ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a krizový štáb ČR. Podobně požádala Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP) o uznání papírenského průmyslu na úroveň kritické infrastruktury.

Nejen obaly z papíru a vlnitých nebo hladkých lepenek jsou v seznamu klíčových odvětví, ale také výroba obalů z plastu, skla, kovu nebo dřeva, které jsou stejně nutné pro potraviny nebo léky. Dále je klíčová výroba papíru, domácích potřeb a hygienických výrobků z papíru.

„Mimo jiné to znamená, že zahraniční servisní technici mohou, za určitých podmínek, od 14. dubna vstoupit do ČR bez karantény. Je to nutné v případě nezbytných oprav nebo servisu strojů u výrobců obalů. Byl to druhý z našich nejdůležitějších požadavků, abychom mohli zajistit neporušenou výrobu obalů,“ vysvětluje Walo Hinterberger, předseda Svaz výrobců vlnitých lepenek.

A dodává: „Dalším přáním SVVL k ministerstvu průmyslu (MPO) a krizovému štábu ČR byla možnost využití „green lanes“ na hranicích pro suroviny obalů (hlavně papíru a lepenky) a neporušený sběr a třídění starého papíru ve městech a obcích ČR.“ Výkupny a sběrné dvory byly znovu otevřeny v úterý 7. dubna. Větší zpoždění dodávek papíru u členů SVVL na hranicích už nejsou.

Odkaz: Seznam klíčových odvětví ČR

 

 

 

© 2013 svvl.cz | Všechna práva vyhrazena