Výrobky z vlnité lepenky

Přepravní obaly

Přepravní obaly jsou navrhovány a konstruovány tak, aby bezpečně ochránily zboží v procesu přepravy a skladování. Je nutno zohlednit řadu faktorů, které mohou ovlivnit jejich spolehlivost, trvanlivost a stabilitu. Takovými faktory je přepravní vzdálenost, způsob dopravy, podmínky manipulace a skladování, změny klimatických podmínek v průběhu přepravy a skladování, požadavky na ekologičnost a další specifické podmínky podle přání zákazníka.

S většinou transportních obalů spotřebitel nepřijde do styku a zpravidla je ani nevidí, protože zboží je z nich vybaleno v zázemí prodejen – ve skladech, odkud je v prodejních obalech přemístěno do regálů obchodů.

Přepravní obaly

E-commerce

V době stále rostoucího objemu prodeje prostřednictvím e-commerce nabývají na významu úsporné a rozměrově přizpůsobitelné přepravní obaly. Ať se jedná o trička, chytré telefony nebo víno – vše se objednává jednoduchým kliknutím myší a je zasláno zákazníkovi téměř vždy v obalu z vlnité lepenky. Ochranné vlastnosti vlnité lepenky fungují jako jakýsi airbag ze vzduchu a papíru a postarají se o to, aby bylo zboží doručeno v pořádku.

První dojem se ale i u e-commerce počítá. Pokud nakupujeme online, získáváme první fyzický kontakt s dodaným zbožím prostřednictvím obalu, ve kterém bylo zboží doručeno. Zde mají výrobci a obchodníci výjimečnou příležitost zapůsobit za zákazníka prostřednictvím svého loga či jiného grafického motivu, které mohou posílit vnímání značky. V rámci online obchodu funguje kvalitní obal jako billboard, který v důsledku může zvýšit nejen obrat prodejce, ale zároveň je novým a účinným nástrojem marketingového působení.

E-commerce
Prodejní obaly

Prodejní obaly

Prodejní obal z vlnité lepenky plní vedle funkce ochrany zboží hlavně funkci informační a reklamní. Barva, design, obsah a úprava textů, to vše ovlivňuje kupní rozhodování.

Pokud jsou ovoce a zelenina zabaleny ve vlnité lepence, zůstávají až o tři dny déle čerstvé (studie zpracována v Bologni). Obal je v těchto případech použitý pouze jednou, čímž odpadá jeho mytí a zdlouhavá zpětná přeprava. To napomáhá omezit produkci CO2.

Shelf Ready Packaging

Obaly se v místě prodeje nemají podílet jen na kupním rozhodování zákazníků, ale svou konstrukcí mají umožňovat rychlejší a snadnější doplňování regálů v maloobchodních prodejnách. Takzvané Shelf Ready Packaging (SRP) šetří čas prodejců, ale jsou také vynikajícím nosičem grafického sdělení a velmi účinným prostředkem komunikace se zákazníkem.

Obaly typu SRP velmi účinně a prakticky naplňují slogan „Five Easies (atributy definované prodejci a výrobci obalů, které splňují požadavky efektivní manipulace s baleným zbožím v prodejnách).

1.   Druhotný obal musí být v prodejně SNADNO rozpoznatelný; jasný a výrazný tisk značky, velikost a odlišnost musí být jasně viditelné. K dosažení výrazného efektu je nutno využít výběru správných barev a ikonografie.

2.   Obal musí být SNADNO otevíratelný, s jasnými grafickými instrukcemi. Je nutné také vhodně umístit perforace a jiné mechanismy otevírání obalu.

3.   Obal musí jít SNADNO uložit do regálu; doplňování musí být zajištěno tak, aby bylo rychlé, bez rizika, že obsah vypadne a celková váha musí odpovídat stanovenému limitu. Obal z vlnité lepenky musí být lehký a konstruován tak, aby bezpečně udržel definované množství zboží v primárních obalech.

4.   Obal musí být SNADNO přístupný zákazníkům; obal z vlnité lepenky musí být konstruován tak, aby bylo zboží v primárních obalech vždy dobře viditelné, přístupné a lze jej snadno vyjmout. Rovněž musí umožnit snadné vložení zboží zpět, pokud si zákazník výběr rozmyslel.

5.   Po vyprázdnění musí být obal SNADNO složitelný a recyklovatelný. Vlnitá lepenka je materiálem s nejvyšší možnou recyklovatelností.

Další informace můžete čerpat z “The Blue Book”, která je jakousi „biblí“ obalů typu SRP.

Shelf Ready Packaging
POP displeje

POP Displeje

POP (point-of-purchase) displeje jsou reklamními nebo prodejními stojany. Jsou umístěny v konkrétních místech v prodejnách nebo ve veřejném prostoru. Jejich hlavním cílem je upoutat pozornost a aktivizovat zájem potenciálního spotřebitele. Vhodně zvolená konstrukce, grafické zpracování a obsah POP displeje jsou velmi účinnými nástroji, které jsou v mnoha případech prodejci zboží a služeb stále nedoceňovány. Prodejní stojany zároveň šetří místo v regálech prodejny, protože v mnoha případech jsou dopravovány do místa prodeje naplněné zbožím. Vlnitá lepenka je jedním z nejvhodnějších materiálů pro konstrukci POP displejů.

Ostatní

Ostatní výrobky

Vlnitá lepenka je také jedním z nejvýhodnějších materiálů pro výrobu velmi speciálních balicích systémů a řadu dalších ekologických produktů, jejichž primární úlohou není přímá ochrana zboží. Patří sem speciální kontejnery pro leteckou a lodní přepravu, obaly se speciální úpravou proti vlhkosti, palety z vlnité lepenky, navíjecí cívky pro lana a kabely, speciální ochranné prostředky pro součástky v automobilovém průmyslu, různé nádoby pro tekuté a sypké materiály, Bag-In-Boxy a další.

Všechny tyto výrobky mají úžasné vlastnosti, jako je plná recyklovatelnost, lehkost, pevnost a odolnost.