Informace o zpracování osobních údajů

Provozovatel této webové stránky, Svaz výrobců vlnitých lepenek, z.s., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČ 60609419 

(dále jen „SVVL“ nebo „Správce“)

Informace o zpracování osobních údajů

Základní zásady zpracování osobních údajů

Správce uchovává následující osobní údaje klientů:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailovou adresu
  • Telefonní číslo
  • Komunikaci, informace a podklady, které klient v rámci poskytování služeb poskytne

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU. Na e-mailovou adresu mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, případné si vyžádat kopii těchto osobních údajů,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.
Kontakt na správce

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na Správce e-mailem na adresu sekretariat@svvl.cz Se svým podnětem a/nebo stížností na porušení povinností stanovených právními předpisy při zpracování osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou dostupné na www.uoou.cz.