Činnost svazu

Svaz výrobců vlnitých lepenek zastupuje společné zájmy českého průmyslu výroby vlnité lepenky ve vztahu k politice, úřadům a veřejnosti. Hlavním úkolem svazu je podporovat prostřednictvím cílené práce s veřejností vlnitou lepenku jako ekologický a trvale udržitelný obalový materiál a působit na zvyšování povědomí o životním cyklu vlnité lepenky. Působíme na legislativu v oblasti obalů a podporujeme odborné vzdělání v našem průmyslovém oboru. Svaz sbírá a pravidelně zveřejňuje statistická data o trhu vlnité lepenky.

SVVL je člen evropského svazu výrobců vlnité lepenky FEFCO se sídlem v Bruselu.

Pěti členskými firmami SVVL jsou:

Výroba a zpracování vlnité lepenky