Historie vlnité lepenky

První zjištěné prameny zmiňující se o “drážkování papíru nebo jiných materiálů” nacházíme v britském patentu č. 1597 z roku 1856. Edward Charles Healy a Edward Ellis Allen – oba vynálezci – usilovali o zlepšení v přípravě pro použití dýhy, papíru a jiných paprskových výrobků nebo archů z vláken.

“Tím, že jsou tyto materiály drážkovány, získávají velkou pevnost a tuhost a jsou proto použity pro mnohostranné účely”.

Patent USA č. 122023 z roku 1871, přihlášen jménem Alberta L. Jonese, je s jistotou potvrzen na základě skutečnosti, že v polovině 19. století ještě nikdo nepomyslel na průmysl obalové techniky. V roce 1883 byla v Londýně uvedena do provozu první evropská továrna na výrobu vlnité lepenky a v roce 1886 první zařízení na evropském kontinentu. Ve Švýcarsku vyráběla vlnitou lepenku jako první v roce 1905 firma Langenbach v Lenzburgu.

Na základě rostoucí industrializace, zvyšující se racionalizace ve všech oblastech a v neposlední řadě prostřednictvím světového obchodu se rozvíjející průmysl na výrobu vlnité lepenky řadí rovněž v České republice k jednomu z nejdůležitějších průmyslových odvětví. 


Historické milníky ve vývoji výroby a zpracování vlnité lepenky


1856

Dva Angličané, Healey a Allen, získali patent na první známý způsob zvlnění papíru. Papír byl veden skrz velmi jednoduchý ruční přístroj, ve kterém došlo ke zvlnění. Výsledkem byl čistě zvlněný papír, který se používal při výrobě pánských cylindrů.

1871

Jako první použil zvlněný papír pro výrobu obalu Američan, Albert L. Jones, který získal patent na balení velmi křehkého zboží vlnitým papírem.

1874

Opět ve Spojených Státech, Olivier Long si nechal patentovat koncept přidání nezvlněného papíru na jednu stranu zvlněného, aby dosáhl vyšší pevnosti.

1881

Někteří američtí výrobci, považováni za pionýry v oblasti výroby vlnité lepenky, získali patenty, které chránily nový obalový koncept. Robert H. Thompson získal patent na výrobu třívrstvé vlnité lepenky.

Jeho společnost vyvinula první mechanicky poháněný single-facer, který by poté použit při výrobě v prvních třech evropských závodech European Corrugators board.

  • 1883 v Londýně (VB)
  • 1886 v Kirchbergu (Německo)
  • 1888 v Exideuil-sur-Vienne (Francie)

1895

Nezávislí výrobci zařízení vstoupili do oblasti výroby vlnité lepenky. První známý spojitý zvlňovací stroj byl vyvinut Jeffersonem T. Ferresem ze společnosti Sefton Manufacturing CO.

1903

Prvním, kdo použil obal z dvouvrstvé vlnité lepenky, byl zpracovatel obilovin. Poté byla vlnitá lepenka schválena jako vhodná pro výrobu transportních obalů.

1909

V tomto roce byl vyvinut první gumový tiskový štoček.

1910 a dále

V průběhu těchto let se významně zvýšila rychlost výroby vlnité lepenky. Výhody obalů z vlnité lepenky začaly být uznávány a na základě budování mezinárodní železniční sítě došlo k jejímu velmi rychlému rozšíření.

1916

V tomto roce byla vyrobena první pětivrstvá vlnitá lepenka, a to v Sefton Manufacturing Company ve městě Kokoma (Indiana, US).

1935

Díky společnosti Stein Hall´s, která vyvinula vhodný škrob, bylo možno při využití vysoké teploty dosáhnout okamžitého slepení vrstev.

1952

Založení  FEFCO – Evropská federace výrobců vlnité lepenky.

Století neustálých inovací a adaptací změnilo svět

Evoluce ve vývoji a výrobě vlnité lepenky zaznamenala rychlý spád. Tato průmyslová oblast významně doplňovala rozvoj průmyslové revoluce a reagovala na stále rostoucí poptávku po přepravních obalech. Produkce vlnité lepenky velmi úzce korespondovala s růstem celkové ekonomické aktivity.

Dnes se tento materiál přizpůsobuje velmi rychle a průběžně evoluci v maloobchodním prodeji a jeho stále se měnícím logistickým požadavkům.

Od konce 19. století došlo k mnoha změnám a pozoruhodnému vývoji v oblasti základního materiálu (papír), strojů a dalšího vybavení, výrobních procesů a tiskových technikách.

 

Další odkaz
www.wellpappe-wissen.de  (v němčině)