Přednosti vlnité lepenky

Snadná recyklace

Recyklace zajišťuje materiálům, jako je papír a lepenka, mnohonásobné opakované využití. Cyklické hospodaření potřebuje recyklaci k tomu, aby se šetřily primární zdroje, a přitom se zajistila výroba ze zdrojů obnovitelných. Dnes, více než kdykoliv dříve, roste potřeba zvýšení povědomí veřejnosti a států o potřebě co nejvyššího stupně recyklace, aby došlo ke zlepšení tržních podmínek na základě využívání obnovitelných zdrojů, tedy i vlnité lepenky. A právě vlnitá lepenka je perfektním příkladem skutečného cyklického hospodaření. Využíváme recyklovaný papír jako základní surovinu, optimalizujeme využívání primárních zdrojů a omezujeme negativní dopad na životní prostředí  – v průměru se vlnitá lepenka v Evropě recykluje z 89 %.

V roce 2018 bylo recyklováno 83,6 % papíru a lepenky. V průmyslovém oboru výroby a zpracování vlnité lepenky je efektivní recyklace standardním procesem dlouhá desetiletí a její poměr k čerpání primárních zdrojů průběžně roste. V současnosti dosahuje obsah nových obalů z vlnité lepenky 89 % recyklovaného materiálu, což významně omezuje potřebu primárních zdrojů.

Obnovitelný bio materiál

Podpora obnovy lesů v rámci Evropské unie

Za každý pokácený strom jsou vysázeny tři další, což představuje plochu 1 500 fotbalových hřišť každý den.

Omezení CO2

V období 2005 až 2015 se plocha evropských lesů se zvýšila na 44 000 km2. Jejich stromy vcelku absorbují z atmosféry CO2. Podle posledních měření z roku 2019 činí uhlíková stopa vlnité lepenky (od okamžiku zahájení výroby vlnité lepenky až do okamžiku její likvidace nebo recyklace) 531 kg ekvivalentu CO2 na tunu.

Uhlíková stopa vyjadřuje uhlíkovou zátěž související s kompletním životním cyklem obalů z vlnité lepenky. Tento ukazatel zohledňuje emise skleníkových plynů z fosilních i biogenních zdrojů, jakož i objem emisí CO2 produkovaný či odstraňovaný z ovzduší v důsledku přímé změny ve využívání půdy.

Udržitelnost

Přibližně 53 % nově vysázených lesů je každý rok vyčleněno pro průmyslové využití – ale pouze 17 % z toho je použito pro výrobu papíru.

Odpovědné využívání lesů

90,4 % lesů, které jsou vlastněny nebo spravovány evropskými firmami vyrábějícími celulózu a papír jsou certifikovány. Více než 90 % využité dřevní vlákniny pochází ze zemí Evropské unie.

Ochrana lesních zdrojů

Zatímco jsou každodenně vysazovány nové a nové stromy, papírenský průmysl rostoucí měrou využívá dřeva z prořezávek, společně s odpadními třískami na pilách.

Biologická odbouratelnost

Vlnitá lepenka je plně biologicky odbouratelná a to vzhledem k tomu, že její hlavní výrobní složkou je papír. Její vlákna jsou velmi snadno a rychle přeměněna zpět v biomasu.

Učinnější ochrana potravin

Pokud jsou ovoce a zelenina zabaleny ve vlnité lepence, zůstávají až o tři dny déle čerstvé (studie zpracovaná v Bologni). Obal je použitý pouze jednou. Použité obaly jsou recyklovány, odpadá mytí a zdlouhavá zpětná přeprava.

Vysoké teploty při výrobě a zpracování vlnité lepenky zaručují, že je tento materiál výjimečně čistý a napomáhá tím velmi výrazně redukci kazivosti potravin v průběhu přepravy, v supermarketech a v domácnostech spotřebitelů. Na míru konstruované obaly bezpečně fixují a chrání zboží v průběhu přepravy a výrazně omezují možnost poškození zboží při skladování a v místech prodeje.

Využití i po použití

Prodejci zajišťují sběr a předání použitých obalů do papíren k recyklaci.

Kvalitní sběr a třídění v rámci zemí EU zajišťuje papírnám významný zdroj vysoce hodnotného materiálu.

Toto vše v konečném důsledku zajišťuje kvalitní surový papír pro výrobu nové vlnité lepenky.

Vlnitá lepenka je vyráběna a obchodována v rámci Evropy. Jedná se o lokální business, přinášející přidanou hodnotu pro ekonomiku i společnost.
FEFCO sdružuje 666 závodů na výrobu vlnité lepenky, které zaměstnávají téměř 71 tisíc lidí a produkují 48 miliard m2 vlnité lepenky každý rok.

Ecodesign

Nevyčerpatelné možnosti tvarů

Vlnitá lepenka je materiál, který je možno snadno tvarovat a naprosto přesně přizpůsobit produktu, který má chránit. Zároveň se obaly po použití velmi jednoduše skládají a připravují pro tříděný sběr.

Efektivní skladování a přeprava

Výrobci obalů společně s výrobci zboží společně připravují a konstruují obaly, které přesně vyplňují prostor v regálech prodejen a ložní plochu v kamionech. Tím výrazně omezují emise CO2, protože je nákladový prostor využit optimálně.