Vlnitá lepenka se převážně využívá jako obalový materiál pro většinu výrobků. Přímí zákazníci vlnité lepenky jsou proto hlavně firmy vyrábějící potraviny, napoje a jiné rychloobrátkové zboží.