78 kilogramů na obyvatele: tolik obalového odpadu bylo shromážděno z německých domácností v roce 2020. Bylo to v průměru o 6 kilogramů více na osobu než v roce 2019.‎

Duben 2022 – ‎V roce Covidu 2020 mnoho lidí trávilo většinu času doma. Jeden z důsledků: domácí spotřeba byla vyšší, takže také více obalového odpadu skončilo v odpadkových kontejnerech. Jak uvádí Spolkový statistický úřad (Destatis) podle předběžných výsledků, celkový objem obalového odpadu, který se shromažďuje hlavně ve žlutých, skleněných nebo papírových odpadových nádobách odděleně od ostatního odpadu, se v roce 2020 zvýšil o téměř 0,6 milionu tun, což je nárůst o 9,3 procenta na 6,5 milionu tun.‎

‎Obzvláště velký objem lehkých obalů‎

‎S 32 kilogramy na osobu (celkem 2,7 milionu metrických tun) představovaly tzv. lehké obaly největší podíl obalového odpadu sebraného z domácností. Lehké obaly jsou převážně obaly vyrobené z plastů, lehkých kovů, jako je hliník nebo pocínované obaly, a z kompozitních materiálů. Následovaly skleněné obaly s 25 kilogramy na obyvatele (2,1 milionu metrických tun) a obaly z papíru, vlnité lepenky a lepenky s 20 kilogramy na obyvatele (1,7 milionu metrických tun).‎

‎Objem papírových obalů a obalů z vlnité lepenky a kartonu shromážděných z domácností se tak ve srovnání s rokem 2019 zvýšil o 3 kilogramy na obyvatele, zatímco skleněných obalů bylo shromážděno o 2 kilogramy více na obyvatele. Množství lehkých obalů na obyvatele se ve srovnání s předchozím rokem nezměnilo.‎

‎79 procent odevzdaných obalů bylo recyklováno‎

‎V roce 2020 bylo po vytřídění předáno do čistíren odpadů nebo do recyklátorů celkem 6,4 milionu tun použitých prodejních obalů. Z toho téměř čtyři pětiny (79 procent neboli 5,1 milionu tun) by mohly být recyklovány. V tomto procesu mechanické recyklace je zachován původní materiál odpadu, tzn., že se jeho chemická struktura nemění. 12 procent obalového odpadu (0,8 milionu metrických tun) bylo použito na výrobu energie, například ve spalovacích zařízeních. Rozdíl 67 000 metrických tun mezi sebraným a zlikvidovaným množstvím je způsoben například skladovacími objemy v manipulačních místech a ve třídírnách a také třídícími ztrátami. Tyto veličiny nejsou statisticky vyhodnocovány, a proto nejsou zobrazeny.‎