Na zasedání, které se konalo na konci listopadu 2023, vyjádřil Evropský parlament postoj k návrhu nařízení PPWR o obalech a obalových odpadech. Návrh, který byl zaměřen především na snížení zbytečných obalů, zákaz (tzn. „forever chemicals“ v obalech potravin) a podporu opětovného použití a recyklaci, byl předložen komisí v listopadu minulého roku. Neustále rostoucí množství obalového odpadu je problém a nová pravidla EU pro obaly ho plánují řešit. Kroky v navržené legislativě mají přispět k oběhovému hospodářství, postupně odstraňovat neudržitelné formy obalů, poskytovat alternativy k jednorázovým obalům a předcházet plýtvání.

Poslanci se na usnesení shodli nepochybnou převahou 426 hlasů, které stanovují jasný směr pro vyjednávání s členskými státy EU. Tedy 125 poslanců hlasovalo proti návrhu a 74 z nich se zdrželo hlasování. Celkové cíle pro snížení množství obalů, které jsou navrženy v nařízení, jsou 5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2024. Poslanci se v nařízení zaměřili také na specifické cíle pro snížení množství plastových obalů. Do roku 2030 chtějí snížit množství těchto obalů o 5 % a do roku 2040 až o 20 %.

EU chystá nařízení, která se dotknou i České republiky. Mezi zásadními změnami, které navrhují europoslanci, je například zákaz prodeje velmi lehkých plastových tašek všude tam, kde to nebude nutné z hygienických důvodů nebo pokud se nejedná o primární obal produktu. Mezi návrhy je také omezení jednorázových obalů, jako jsou malé toaletní potřeby v hotelech nebo fólie na kufry na letištích. Dalším požadavkem zákonodárců je také, aby bylo spotřebitelům umožněno přinést si vlastní nádoby do hotelů, restaurací, kaváren a dalších konečných distributorů nápojů a potravin s sebou. Záměrem je také eliminovat per-a polyfluorované alkylové látky, které jsou také známé pod pojmy PFA nebo „forever chemicals“ a bisfenol A, z obalů, které přicházejí do styku s potravinami.

Sekundární legislativa také požaduje, aby všechny obaly byly recyklovatelné, s dočasnými výjimkami pro některé druhy obalů jako dřevěné a voskové obaly na potraviny. Členské státy EU by měly zajistit, že 90 % všech materiálů, které jsou v obalech obsažené – plast, dřevo, železné kovy, hliník, sklo, papír a lepenka –, bude do roku 2029 tříděno odděleně.

Za náš největší úspěch považujeme skutečnost, že Evropský parlament schválil, a dokonce ještě rozšířil návrh Komise vyjmout přepravní obaly z vlnité lepenky z cílů opětovného použití, a to především díky jejich rekordně vysoké míře recyklace přesahující 80 %. To jen potvrzuje cirkularitu tohoto udržitelného materiálu a jeho další ekologické výhody.

V roce 2021 jsme každý z nás vyprodukovali 188,7 kg obalového odpadu, což by se v případě, že nebudou přijata žádná další opatření, mohlo do roku 2030 zvýšit až na 209 kg.
Důležitost opatření podpořila svým komentářem i zpravodajka Frédérique Ries, a to ve spojitosti s nedávnými událostmi v Evropě týkajícími se znečištění vody chemikáliemi PFAS.

Jakmile Rada přijme svůj postoj, což má být 18. prosince 2023, zahájí Parlament jednání s národními vládami, aby byla stanovena konečná podoba zákona.