Články

Konkrétní opatření pro zvýšení míry recyklace obalů napříč Evropou

By 29. listopadu 2022No Comments

Obaly vyráběné z obnovitelného dřeva či recyklovaného papíru a lepenky jsou udržitelné produkty s jedinečnými vlastnostmi. Papír a lepenka jsou snadno recyklovatelné a v Evropě v současnosti rovněž zdaleka nejvíce recyklované ze všech obalových materiálů, a zásadním způsobem tak přispívají k budování oběhového hospodářství. V Evropě již nyní existuje rozvinutý trh s recyklovaným papírem a lepenkou, jak dokazuje vysoká míra recyklace těchto materiálů, která v Evropské unii činí celých 84,2%.1 Podle údajů z roku 2018 jsou papírová vlákna z obalů používána v průměru 6,3krát.2 Podle několika vědeckých studií je možné papírová vlákna z papírových a lepenkových obalů zrecyklovat i více než 25krát, aniž by jakkoli utrpěla kvalita výsledného obalu.3 Koalice Fibre Packaging Europe je pevně přesvědčena, že míru recyklace papírových obalů lze ještě zvýšit pomocí konkrétních opatření, mimo jiné sjednocováním sběrných systémů.
Papírenský a lepenkový průmysl je schopen recyklovat širokou paletu použitých produktů z vlákenných materiálů (např. obaly, potištěné výrobky) a zpracovat je v nepřeberně nových výrobků, jako jsou například obaly, papírové kapesníky či psací a tiskové papíry.
Z toho důvodu bychom rádi přispěli k úspěšné realizaci chystané revize SOOO. V zájmu jejího úspěchu Fibre Packaging Europe navrhuje, aby byla při její přípravě uvážena níže uvedená doporučení: číst dále zde