Články

Příspěvek SDRUŽENÍ FIBRE PACKAGING EUROPE k revizi směrnice o obalech a obalových odpadech

By 29. listopadu 2022No Comments

Revize směrnice o obalech a obalových odpadech (Packaging and Packaging Waste Directive, PPWD) představuje velkou příležitost k využití potenciálu evropského jednotného trhu a k další podpoře rozvoje evropského oběhového hospodářství za účasti evropského průmyslu a ve prospěch evropských spotřebitelů.

S ohledem na tyto skutečnosti jsme přesvědčeni, že PPWD by měla usilovat o to, aby do roku 2030 byly všechny obaly vyráběny z materiálů z udržitelných zdrojů a zároveň byly nízkouhlíkové, opakovaně použitelné a/nebo recyklovatelné. K tomu, aby se snahy o dosažení oběhového hospodářství a zmírňování dopadů na klima vzájemně podporovaly a zároveň oba tyto cíle i procesy zůstaly technologicky a materiálově neutrální, je nezbytný ucelený komplexní přístup.

K dosažení těchto cílů potřebuje průmysl určité příznivé podmínky, nezbytnou infrastrukturu, logistiku a regulační jistotu. Máme výhrady k hierarchickému přístupu k opakovanému používání a recyklaci nařízenému rámcovou směrnicí o odpadech1, který ignoruje současné realistické uvažování o produktech a materiálech z hlediska celkového životního cyklu a jenž může mít nezamýšlené důsledky.

Celý článek zde.