29. června 2022 – Prodej vlnité lepenky v České republice vyrostl roce 2021 o  7,8 %. Poptávka po obalech z vlnité lepenky byla ohromná, díky jejím skvělým funkčním a ekologickým parametrům. Obalový průmysl byl dobrým partnerem svým zaměstnancům v ochraně proti Covid a představuje atraktivní prostředí pro všechny talentované lidi. Obalový průmysl je klíčovou součástí ekonomiky.

V roce 2021 dodali čeští výrobci vlnité lepenky celkem 1 285 milionů metrů čtverečních obaly a jiné produkty z vlnité lepenky. Mezi průmyslová odvětví, která požadovala více obalů z vlnité lepenky, patřili subdodavatelé strojů a automobilů, výrobci elektronických součástek, hygieny a papírenských výrobků. Došlo k dalšímu nárůstu online maloobchodu, který k přepravě svých výrobků používá hlavně obaly z vlnité lepenky. Podle dat Heureky utržily e-shopy velkých kamenných hráčů za rok 2021 v porovnání s rokem 2020 o 23 procent více, v porovnání s rokem 2019 dokonce o 149 procent více.

Výrobní kapacity průmyslu byly prakticky naplněné a dodací lhůty se výrazně prodloužily. Současně se výrobci, stejně jako v mnoha jiných odvětvích, potýkali s drastickým nárůstem cen a nedostatkem surovin, v tomto případě papíru, který je základní surovinou průmyslu. Požadavky na množství papíru pro výrobu vlnité lepenky byly na hraně, protože poptávka roste v celé Evropě a výrobní kapacity papíru nelze v krátké době navýšit. Stejně tak byl průmysl ovlivněn dramatickým růstem cen energií a nedostatkem zaměstnanců.

Vysoká míra vytížení výrobních kapacit představovala ve druhém roce pandemie Covid obzvlášť velkou výzvu. Obalový průmysl si vedl skvěle v ochraně svých zaměstnanců před infekcemi a ukázal, že je skvělým partnerem pro své zaměstnance. I přes covidová omezení obalový průmysl ukázal velkou flexibilitu, aby uspokojil vysokou poptávku. Výrobci vlnité lepenky vždy splnili svou roli v tom, že dodavatelské řetězce zůstaly nedotčeny, což dokazuje, že spolehlivost je ve vztahu k jejich zákazníkům nejvyšší prioritou.

Nárůst poptávky po vlnité lepence je ukazatelem toho, že tyto obaly jsou z ekologického hlediska stále preferovaným obalovým materiálem. Zákazníci, kteří se zajímají o udržitelnost svých výrobků, používají tento obalový materiál, protože je sám o sobě cyklický. Je vyroben z obnovitelných zdrojů, po použití je plně recyklován a je biologicky odbouratelný. Papír, a zejména obaly z vlnité lepenky, jsou nejvíce recyklovaným materiálem s mírou recyklace 87 % a obaly z vlnité lepenky jsou vyrobeny z 89 % z recyklovaných použitých obalů a papírů.

Vzhledem k velkému objemu zakázek je potěšující, že počet zaměstnanců zůstává na vysoké úrovni i přes pokračující racionalizaci a automatizaci. Členové SVVL společně zaměstnávají celkem 3 100 zaměstnanců; celý průmysl s dalšími výrobci lepenkových obalů více než 4 500 lidí. Obalový průmysl je relativně nezávislý na ekonomických výkyvech a je tak stabilním zaměstnavatelem s atraktivními pracovními příležitostmi v oblasti designu/konstrukce, výroby a zákaznického servisu.

Důležitost obalového průmyslu se projevuje hlavně jeho podílem na objemu celého maloobchodního prodeje v ČR kromě motorových vozidel, který je z více než čtvrtiny závislý na obalech z vlnitých a jiných lepenek. Bez kartonových obalů se většina potravin, léků nebo hygienických potřeb nedostane ani do maloobchodů ani ke spotřebiteli.