19. 7. 2022 – FEFCO (Evropská asociace výrobců vlnité lepenky) s hrdostí oznamuje, že nová hodnota stopy CO2 pro vlnitou lepenku dosáhla výše 491 kg CO2e/t, což představuje významné zlepšení ve srovnání s 531 kg CO2e/t v hodnocení z roku 2018.

Tento výsledek odráží trvalé úsilí evropského průmyslu vlnité lepenky a jeho dodavatelů papíru o snížení dopadu jeho činnosti na životní prostředí.

Údaje o výrobě papíru a lepenky a jejich přeměně na krabice z vlnité lepenky pocházejí z Evropské databáze pro studie životního cyklu vlnité lepenky 2021, kterou organizovaly FEFCO a CCB (Cepi ContainerBoard).

Metodika výpočtu CO2 je založena na dokumentech “Rámec pro uhlíkovou stopu výrobků z papíru a lepenky” CEPI (Konfederace evropského papírenského průmyslu), duben 2017“ a CITPA (Mezinárodní konfederace zpracovatelů papíru a lepenky v Evropě) “Pokyny pro výpočet uhlíkové stopy pro papírové obaly, březen 2018“. Rámce CEPI a CITPA byly podrobeny nezávislému vzájemnému hodnocení ze strany IFEU – Institute for Energy and Environmental Research Heidelberg GmbH, Německo – a WRL (World Resources Institute), které zjistily, že jsou kompatibilní s požadavky „Normy pro evidenci a reportování životního cyklu výrobku“ protokolu o skleníkových plynech.

Obaly z vlnité lepenky mají jedinečné pozitivní vlastnosti. Jsou založeny na obnovitelných surovinách a jsou nejvíce recyklovanými papírovými a lepenkovými obaly. Recyklovaný papír a lepenka se používají k výrobě nových obalů z vlnité lepenky, které mají v průměru 88 % recyklačního obsahu.

Další informace ZDE.