Nová studie posouzení životního cyklu (LCA), kterou provedla inženýrská poradenská společnost Ramboll pro European Paper Packaging Alliance (EPPA), demonstruje významné environmentální přínosy produktů na jedno použití (single-use) ve srovnání se systémy opětovného použití (re-use), zejména pokud jde o úsporu emisí uhlíku a spotřeby sladké vody.

LCA porovnává vliv na životní prostředí v případě jednorázových obalů vyrobených na bázi papíru/lepenky se stopou opakovaně použitelného stolního nádobí v restauracích Quick Service po celé Evropě. Studie bere v úvahu komplexní využití 24 různých nádob na potraviny a nápoje v restauracích Quick Service, jmenovitě studený/horký šálek, salátovou mísu s víkem, obal / talíř / véčko / kryt, kelímek na zmrzlinu, sadu příborů, sáček na smažení/košík na smažení. Podle základního scénáře je systém na více použití, založený na bázi polypropylenu, zodpovědný za generování více než 2,5krát většího množství emisí CO2 a za použití 3,6krát většího množství čerstvé vody než systém na jedno použití, vyrobený na bázi papíru/lepenky. Důvodem je to, že nádobí na více použití vyžaduje značné množství energie a vody na mytí, dezinfekci a sušení.

Při posuzování různých materiálů a hodnotových řetězců vyžaduje udržitelnost komplexní a otevřený přístup,” uvedl Ignazio Capuano, předseda představenstva společnosti Cepi a generální ředitel skupiny Burgo Group Spa. “Politici a vedoucí představitelé průmyslu musí přijímat rozhodnutí založená na vědeckých poznatcích nikoli na přesvědčeních a předpokladech. Na první pohled se to může zdát neintuitivní, ale studie společnosti Ramboll jasně ukazuje, že některé udržitelné výrobky na jedno použití vyrobené z papíru jsou pro životní prostředí skutečně lepší než opakovaně použitelné plastové výrobky. Doufáme, že tato studie pomůže Evropské komisi připravit politická opatření založená na faktech, zejména v rámci očekávané iniciativy pro udržitelné produkty.

Víme, že změna klimatu je největší výzvou naší doby a že jsme všichni zodpovědní za to, abychom účinně minimalizovali náš dopad na klima, a to již dnes,” dodal Jori Ringman, generální ředitel společnosti Cepi. “Nedostatek vody je problémem rostoucího globálního významu spolu s hlubokou dekarbonizací s cílem dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Evropský papírenský průmysl hraje v boji proti změně klimatu zvláštní úlohu tím, že nabízí okamžitá a cenově dostupná řešení. Již dnes existuje 4,5 milionu tun plastových předmětů na jedno použití, které lze nahradit papírovými alternativami s okamžitým pozitivním dopadem na klima.