Listopad 2021 – Evropská federace výrobců vlnité lepenky (FEFCO) vydala pokyny pro recyklovatelnost obalů z vlnité lepenky – návrh pro cirkulaci. Cílem těchto návrhů je přispět k udržitelnosti obalů. Pokyny poskytují průmyslu praktický soubor nástrojů, které je třeba implementovat v rámci recyklace papíru a lepenky, aby se zajistilo optimální využití přírodních zdrojů a minimalizoval se jejich dopad na životní prostředí.

Oběhové hospodářství potřebuje recyklaci, předcházení vzniku odpadů a opětovné použití, aby se materiály udržely v oběhu a minimalizovalo se využívání zdrojů. Pro obaly jsou papír a lepenka udržitelnou, obnovitelnou a ekologicky šetrnou volbou. V praxi bude recyklovatelnost obalových výrobků záviset na jejich složení. To vše začíná jejich konstrukcí a následně způsobem, jakým jsou shromažďovány, tříděny a předkládány k dalšímu zpracování.

Recyklace papíru a lepenky v EU je úspěšná, protože více než 83 % z nich je účinně recyklováno. Obaly z vlnité lepenky jsou přeborníkem v používání recyklovaného papíru pro nové obaly, s průměrným obsahem 89 % recyklovaného materiálu.

Eleni Despotou, generální ředitelka FEFCO, uvedla: “Průmysl vlnité lepenky poskytuje udržitelné a oběhové obalové produkty podporující ambice Evropské unie v rámci Zelené dohody. Využití, recyklace a opětovné použití surovin může k dosažení tohoto cíle pomoci. Pokyny pro recyklovatelnost obalů z vlnité lepenky poskytují průmyslu nástin, jehož záměrem je dosažení našich cílů v oblasti udržitelnosti“.