Produkce výrobců vlnitých lepenek klesla v roce 2022 o 4,2 %. Obrat však byl vzhledem k vyšším cenám na základě dramaticky rostoucích nákladů vyšší. Návrh Evropské unie chce omezit výrobu jednorázových obalů.

Výrobci vlnitých lepenek prodali v roce 2022 množstevně o 4,2 % méně obalů a jiných produktů z vlnité lepenky. Dodávky na tuzemský trh klesly o 6,8 %, export vzrostl o 1,3 %. Pro srovnání je však podle SVVL nutno vzít v úvahu, že obalový průmysl dosáhl v roce 2020 a 2021 ještě výraznějšího nárůstu objemu prodeje. Export vlnité lepenky činil zhruba 30 %, a to hlavně do sousedních zemí. Import vlnité lepenky je podle ČSU nižší než export. Obrat výrobců naopak rostl kvůli vysokým cenám surovin, energie a dopravy, které výrobci museli do cen obalů promítnout.

Spotřeba obalů z vlnitých lepenek víceméně kopíruje celkový ekonomický vývoj, hlavně v oblasti maloobchodního prodeje včetně e-commerce. Tuzemský maloobchodní obrat vykázal v loňském roce výrazný pokles, který pokračoval i v roce letošním. Spotřeba domácností, a tedy i maloobchodní tržby, jsou pod nepříznivým tlakem vysoké inflace a poklesu reálných mezd.

Pokles poptávky po obalech proto přetrvává i letos, první čtyři měsíce dodali členové SVVL množstevně o 11 % obalů a jiných výrobků z vlnité lepenky méně než ve stejném období v loňském roce. I tento pokles odpovídá poklesu objemu maloobchodního prodeje.

V současné době je v EU a v členských zemích projednáván návrh Evropské komise o novém nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR). Návrh má, mimo jiné, za cíl snížit množství obalů a obalových odpadů, nahrazení jednorázových plastových obalů opakovaně použitelnými a plně recyklovatelnými obaly. Návrh se setkal s velkou kritikou také v ČR, mimo jiné proto, že nejsou zpracovány dostatečné studie o dopadu na životní prostředí a klima. V návrhu je mnoho dalších nejasností. „Ze strany SVVL jsme rádi, že Evropská komise uznala vysoce recyklovatelné a recyklované jednorázové lepenkové obaly za alternativu k opakovanému použití plastových obalů. Doufáme, že stejně tak to bude vnímat i Evropský parlament. Ve dvou nedávných studiích o elektronickém obchodu a přepravních obalech dokázala vlnitá lepenka ve specifických srovnávacích případech převážit nad opakovaně použitelnými obaly. V této souvislosti považujeme často se vyskytující tvrzení, že opakovaně použitelné obaly jsou ekologicky vždy lepší volbou, za mýtus“, komentuje SVVL.

I když velký podíl vyhozených obalů je z papíru a lepenky, je tento typ obalů jednoznačně a vzorně cirkulární a udržitelný. Lepenkové obaly jsou v EU recyklovány více než všechny ostatní materiály dohromady. V Česku je to 88 %. Vyhozené obaly pak nejsou odpadem, ale surovinou pro další obaly. Získaný recyklát se znovu používá při výrobě nových obalů z vlnité lepenky, které jsou jím tvořeny průměrně z téměř 90 %. Co se nedostane do recyklátu a skončí například v přírodě, rozloží se biologicky za pár týdnů. Velmi malé procento používané primární suroviny ze dřeva je díky certifikaci FSC získáno jen z tzv. dobře vedených lesů, což mimo jiné vede k růstu lesních porostů v Evropě a ne naopak.

SVVL namítá, že povinné kvóty opakovaného použití obalů bez ohledu na materiál nemohou být řešením. „V praxi by dokonce mohly donutit obalový průmysl, aby používal méně udržitelnou variantu. Opakovaně použitelné obaly v oblasti dopravy, včetně e-commerce, vyžadují složitou logistiku, zvyšují nezbytný objem přepravy, zhoršují dopad na životní prostředí a vyžadují navýšení skladovacích kapacit a rozšíření skladovací infrastruktury, protože takové obaly bude nutno sbírat, vracet a opravovat. Pokud budou na příklad v oblasti e-commerce obaly z recyklovatelné vlnité lepenky nahrazeny opakovaně použitelnými plastovými obaly, bude již v prvním roce implementace nařízení na trh EU uvedeno více než 700 milionů nových plastových krabic. V případě splnění tohoto cíle do roku 2040 by toto číslo dosáhlo počtu 3,5 miliardy nových plastových krabic jen v oblasti e-commerce,“ vysvětluje SVVL.